Tarih: 16 Haziran 2021

Gösterim: 700

Adım Üniversiteler Birliği Kalite Güvence, Öz Değerlendirme Süreci Çalışmaları Çalıştayı / 08 Haziran 2021 / 10:00

Adım Üniversiteler Birliği çalışmaları kapsamında Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen “Adım Üniversiteler Birliği Kalite Güvence, Öz Değerlendirme ve Akran Değerlendirme Süreci Çalışmaları Çalıştayına" Üniversitemizi temsilen Kalite Koordinatörümüz Prof. Dr. Celalettin YANIK ve Kalite Koordinatör Yardımcımız Doç. Dr. Metin KILIÇ katılım sağlamışlardır. Adım Üniversiteler Birliği Üniversitelerinin kendi aralarında ve paydaşlarıyla etkileşimleri bilgi alış verişi, kalite ve akreditasyon çalışmalarında iyi örneklerin değerlendirilmesi gibi konuların ele alındığı çalıştaya, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Muzaffer ELMAS davetli konuşmacı olarak katılım sağlamışlardır.

08 Haziran 2021 / 10:00 / Çevrim İçi


Fotoğraflar