Tarih: 04 Nisan 2022

Gösterim: 240

Birimlerimiz Kurum İç Değerlendirme Raporlarını Hazırladı

2021 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Sürecinde tüm birim, bölüm/program, daire başkanlıkları, koordinatörlükler ve Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlükleri 137 adet Birim İç Değerlendirme Raporunu hazırlayarak Kalite Koordinatörlüğü’ne teslim ettiler.

Hazırlanan 137 rapor Kalite Çalışma Gruplarına gönderilerek gerekli inceleme ve düzenlemeleri tamamlanarak Kalite Koordinatörlüğü’ne tekrar iletildikten sonra Kalite Koordinatörlüğü eldeki verilerden hareketle 2021 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu’nu hazır hale getirerek 1 Nisan Cuma Günü Üniversitemiz Yeni Senato Salonu’nda Kalite Komisyonu üyelerine sunumunu gerçekleştirdiler.


Fotoğraflar