Tarih: 02 Ekim 2020

Gösterim: 1249

2021 - 2025 Stratejik Plan Çalışmaları ve Raporlandırılması

Kalite süreçlerinde de önemli bir yeri olan Üniversitemiz stratejik Plan Çalışmalarında pandemi kurallarına azami dikkat gösterilerek, Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR'in katılımları, Strateji Geliştirme Kurulu ve Strateji Planlama Ekibinin titiz ve özverili çalışmaları sonucu önemli bir mesafe kat edilmiştir. Üniversitemizin 2021-2025 Stratejik Plan Raporu "Cuhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına" gerekli değerlendirme ve kabullerin alınması için gönderim aşamasına gelinmiştir. 

Fotoğraflar