Tarih: 07 Aralık 2020

Gösterim: 1171

Uzaktan Eğitim İç Değerlendirme Raporu Hazırlanması Sürecinde "Eğitim-Öğretim Çalışma Grubuyla" Çevrimiçi Toplantı Yapıldı / 30 Kasım 2020

Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun üniversitelerden talep ettiği ( EBYS: 28.10.2020-E.638 ve 25.11.2020-E688 Tarih ve Sayılı Yazılar ) "Uzaktan Eğitim Kurum İç Değerlendirme Raporunun"  hazırlanması kapsamında, Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğünün koordinasyonunda, Kalite Eğitim-Öğretim Çalışma Grubuyla çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirildi. Çevrimiçi toplantıda, "Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri ve Değerlendirme Rehberi 2020" baz alınarak oluşturulan taslak rapor üzerinde çalışılmış ve görüş alış verişinde bulunulmuştur. 30 Kasım 2020 

Fotoğraflar