29 Kasım 2021

Gösterim: 4805

Kalite Komisyonu ( 31.08.2020 - 2020/21 )

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kalite Komisyonu 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında Üniversitemiz bünyesinde kurulan “Kalite Komisyonu”nun amacı, Üniversitemiz stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili Üniversitemizin iç ve dış kalite güvence sistemini kurarak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmektir. İç değerlendirme çalışmalarını yürüterek kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporu, web sitemizde kamu oyu ile paylaşılacaktır.

Anekdot: Kalite Komisyonu; Üniversitemiz Senatosu'nun 31.08.2020 Tarihli ve 2020/21 Sayılı Toplantısında Kabul Edilen, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kalite Güvencesi Sistemi Yönergesi'nin 5. Maddesi Uyarınca Üniversitemiz Rektörlüğünce Oluşturulmuştur. İlgiili Yönergeyle ( Madde 23 ) 13.12.2018 Tarihli ve 2018/22 Sayılı Senato Toplantısında Kabul Edilen Kalite Güvencesi Sistemi Yönergesi Yürürlükten Kaldırılmıştır. 
Üniversitemizin Mevcut "Kalite Komisyonu" Bilgileri Aşağıda Paylaşılmıştır. Ayrıca "Dosyalar" Başlığının Altında "Mevcut Kalite Komisyonu Detaylı Bilgilerinin" Bulunduğu Tabloya Erişim Sağlanabilir. 
Bilgilerde Hata Olduğunu Düşünüyorsanız Lütfen Bizimle İletişime Geçiniz.

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU

Ayırt Edici Bilgi

31.08.2020 – 2020/21 – Sent. Kar.

10.09.2020-E.2142 – G. Sek.

 

ADI SOYADI

KOMİSYON GÖREVİ

İLETİŞİM VE DİĞER BİLGİLER

1

Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR

Rektör (Komisyon Başkanı)

https://web.bandirma.edu.tr/sozdemir

2

Prof. Dr. Alpaslan SEREL

Rektör Yardımcısı

https://web.bandirma.edu.tr/aserel

3

Prof. Dr. Feyzullah TEMURTAŞ

Rektör Yardımcısı

https://web.bandirma.edu.tr/ftemurtas

4

Prof. Dr. Celalettin YANIK

Rektör Yardımcısı

https://web.bandirma.edu.tr/cyanik

5

Cihangir BOZ

Genel Sekreter

https://web.bandirma.edu.tr/cboz

6

Doç. Dr. Kemal YILDIZ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

https://web.bandirma.edu.tr/kyildiz

7

Doç. Dr. Gökhan ABA

Sağlık Bilimleri Fakültesi

https://web.bandirma.edu.tr/gaba

8

Dr. Öğr. Üyesi Adnan UZUN

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

https://web.bandirma.edu.tr/auzun

9

Dr. Öğr. Üyesi İlyas ÖZER

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

https://web.bandirma.edu.tr/iozer

10

Doç. Dr. Çağatay BAŞARIR

Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi

https://web.bandirma.edu.tr/cbasarir

11

Dr. Öğr. Üyesi Serhat Berat EFE

Fen Bilimleri Enstitüsü

https://web.bandirma.edu.tr/sefe

12

Doç. Dr. Diler YILMAZ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

https://web.bandirma.edu.tr/daydin

13

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Kürşad ÖZEKİN

Sosyal Bilimler Enstitüsü

https://web.bandirma.edu.tr/mozekin

14

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ARUCU

Meslek Yüksekokulları Koordinatörü

https://web.bandirma.edu.tr/marucu

15

Öğr. Gör. Kübra YAZKAN

Yabancı Diller Yüksekokulu

https://web.bandirma.edu.tr/kyazkan

16

Cem POLAT

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

https://web.bandirma.edu.tr/cpolat

17

Osman Can TÜRK

Öğrenci Temsilcisi