15 Aralık 2020

Gösterim: 894

Kalite Komisyonu ( 31.08.2020 - 2020/21 )

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kalite Komisyonu 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında Üniversitemiz bünyesinde kurulan “Kalite Komisyonu”nun amacı, Üniversitemiz stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili Üniversitemizin iç ve dış kalite güvence sistemini kurarak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmektir. İç değerlendirme çalışmalarını yürüterek kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporu, web sitemizde kamu oyu ile paylaşılacaktır.

Anekdot: Kalite Komisyonu; Üniversitemiz Senatosu'nun 31.08.2020 Tarihli ve 2020/21 Sayılı Toplantısında Kabul Edilen, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kalite Güvencesi Sistemi Yönergesi'nin 5. Maddesi Uyarınca Üniversitemiz Rektörlüğünce Oluşturulmuştur. İlgiili Yönergeyle ( Madde 23 ) 13.12.2018 Tarihli ve 2018/22 Sayılı Senato Toplantısında Kabul Edilen Kalite Güvencesi Sistemi Yönergesi Yürürlükten Kaldırılmıştır. 
Üniversitemizin Mevcut "Kalite Komisyonu" Bilgileri Aşağıda Paylaşılmıştır. Ayrıca "Dosyalar" Başlığının Altında "Mevcut Kalite Komisyonu Detaylı Bilgilerinin" Bulunduğu Tabloya Erişim Sağlanabilir. 
Bilgilerde Hata Olduğunu Düşünüyorsanız Lütfen Bizimle İletişime Geçiniz.

 

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ          KALİTE KOMİSYONU

Ayırt Edici Bilgi ►►►

31.08.2020 – 2020/21 – Sent. Kar.

10.09.2020-E.2142 – G. Sekr. Br.

 

ADI SOYADI

KOMİSYON GÖREVİ

İLETİŞİM VE DİĞER BİLGİLER

1

Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR

Rektör (Komisyon Başkanı)

https://web.bandirma.edu.tr/sozdemir

2

Prof. Dr. Alpaslan SEREL

Rektör Yardımcısı / Üye

https://web.bandirma.edu.tr/aserel

3

Prof. Dr. Feyzullah TEMURTAŞ

Rektör Yardımcısı / Üye

https://web.bandirma.edu.tr/ftemurtas

4

Prof. Dr. Celalettin YANIK

Rektör Yardımcısı / Üye

https://web.bandirma.edu.tr/cyanik

5

Cihangir BOZ

Genel Sekreter / Üye

https://web.bandirma.edu.tr/cboz

6

Doç. Dr. Kemal YILDIZ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Üye

https://web.bandirma.edu.tr/kyildiz

7

Doç. Dr. Gökhan ABA

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Üye

https://web.bandirma.edu.tr/gaba

8

Dr. Öğr. Üyesi Adnan UZUN

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Üye

https://web.bandirma.edu.tr/auzun

9

Dr. Öğr. Üyesi İlyas ÖZER

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Üye

https://web.bandirma.edu.tr/iozer

10

Doç. Dr. Çağatay BAŞARIR

Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Üye

https://web.bandirma.edu.tr/cbasarir

11

Dr. Öğr. Üyesi Şeyma BAYAZIT

Denizcilik Fakültesi / Üye

https://web.bandirma.edu.tr/sbayazit

12

Dr. Öğr. Üyesi Serhat Berat EFE

Fen Bilimleri Enstitüsü / Üye

https://web.bandirma.edu.tr/sefe

13

Doç. Dr. Diler YILMAZ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Üye

https://web.bandirma.edu.tr/daydin

14

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Kürşad ÖZEKİN

Sosyal Bilimler Enstitüsü / Üye

https://web.bandirma.edu.tr/mozekin

15

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ARUCU

Meslek Yüksekokulları Koordinatörü / Üye

https://web.bandirma.edu.tr/marucu

16

Öğr. Gör. Kübra YAZKAN

Yabancı Diller Yüksekokulu / Üye

https://web.bandirma.edu.tr/kyazkan

17

Cem POLAT

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı / Üye

https://web.bandirma.edu.tr/cpolat

18

Osman Can TÜRK

Öğrenci Temsilcisi / Üye

osmancanturk@gmail.com