Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2023

Gösterim: 520

2022 Yılı Memnuniyet Anketleri Değerlendirme Raporları

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim hizmetleri faaliyetlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik olarak Kalite Güvencesi Sisteminin gelişimi bağlamında üniversitemizin mevcut durumunu analiz edebilmek için belli dönemlerde iç ve dış paydaşlarından anket yoluyla geri bildirimler almaktadır. Bu kapsamda 2022 yılı geri bildirimleri için uygulanan anketlerin sonuçları raporlaştırılmıştır. İlgili raporlar aşağıdaki gibidir.