27 Aralık 2018

Gösterim: 1259

Birim Kalite Komisyonu Toplantısı

Üniversitemizin Kalite Güvence Sistemi kapsamında eğitim‐öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin iç ve dış kalite güvencesi, programların akreditasyon süreçleri, bu kapsamda tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklar ile Komisyonlarının oluşum ve çalışmaları hakkında 02 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 10:00'da Rektörlük Konferans Salonunda toplantı yapılacaktır.

Tüm birimlerimizde komisyonlarda görev alabilecek tüm dekan/müdür ve yardımcıları, bölüm/program başkan ve yardımcıları, genel sekreter ve yardımcısı, daire başkanları, hukuk müşaviri, fakülte/yüksekokul/enstitü sekreterleri, şube müdürleri, şef ve ilgili birim koordinatörlerinin katılımının sağlanması gerekmekte olup konu hakkında 26/12/2018 tarihli ve E.12108 resmi yazı ile tüm birimlere bildirim yapılmıştır.