09 Aralık 2020

Gösterim: 2913

BANÜ Uzaktan Eğitim Kurum İç Değerlendirme Raporu 2020

Anekdot: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi "Uzaktan Eğitim Kurum İç Değerlendirme Raporu 2020", Yükseköğretim Kalite Kurulunun ( YÖKAK) Talebi Doğrultusunda (EBYS: 28.10.2020-E.638 ve 25.11.2020-E688 Tarih ve Sayılı Yazılar)  ve "Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri Ve Değerlendirme Rehberi 2020" Baz alınarak Hazırlanmıştır.
İlgili Doküman Aşağıda Dosyalar Başlığı Altında Paylaşılmıştır.