15 Mart 2023

Gösterim: 3971

Kalite Çalışma Grupları

Kalite Çalışma Grupları, 31.08.2020 Tarihli ve 2020/21 Sayılı Bandırma Onyedİ Eylül Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi Sistemi ( Madde 10 ) uyarınca oluşturulmuştur. Kalite Koordinatörlüğü tarafından çalışma gruplarının başkanları gönüllük esasına dayalı ve istişare yoluyla görevlendirilmiş ve her çalışma grubunun başkanına kendi üyelerini seçme özgürlüğü tanınmıştır. Her çalışma grubu bir başkan ve üyeler olacak şekilde oluşturulmuştur. Toplamda 6 çalışma grubu mevcuttur.