02 Ağustos 2022

Gösterim: 4347

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyonumuz:

Toplumsal değerlere saygılı, bilim, teknoloji, kültür ve sanatsal birikimiyle bölgesi ve ülkesi için değer üreten, uluslararası düzeyde saygın bir eğitim ve araştırma üniversitesi olarak ülkemiz ve insanlığın gelişimine katkı sağlamaktır.

Vizyonumuz:

Katılımcı, özgürlükçü, yenilikçi ve üretken kurumsal yapısıyla eğitim, bilim, teknoloji, kültür ve sanatta ulusal alanda öncü, uluslararası alanda etki sahibi bir üniversite olmak.

Temel Değerlerimiz:

Katılımcılık ve Çoğulculuk,
Bilimsel Eğitim ve Araştırma,
Saydamlık ve Hesap Verilebilirlik,
Kurumsal Gelişim,
Özgün ve Özgür Eğitim-Öğretim,
Toplumsal Değerlere Saygı ve Sorumluluk,
Uluslararasılık ve Entegrasyon,
Kalite ve Sürekli Gelişim Bilinci,
Disiplinlerarası Yaklaşım,
Etik Değerlere Bağlılık,