Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2022

Gösterim: 577

Memnuniyet Anketleri

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim hizmetleri faaliyetlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik olarak Kalite Güvencesi Sisteminin gelişimi bağlamında üniversitemizin mevcut durumunu analiz edebilmek amacıyla anketler hazırlanmıştır. Üniversitemizin mevcut durumunu daha iyi analiz edebilmek ve gelecekle ilgili iyileştirmeleri etkin planlayabilmek için ilgili anketleri gönüllülük çerçevesinde elektronik ortamda doldurabilirsiniz. 

Mezun Öğrenci Memnuniyet Anketi 

Dış Paydaş Memnuniyet Anketi

Uzaktan Eğitim (Öğrenci) Memnuniyet Anketi 

Uygulamalı Eğitim (Öğrenci) Memnuniyet Anketi

Uygulamalı Eğitim (İşveren) Memnuniyet Anketi

Uygulamalı Eğitim (Danışman/Koordinatör) Memnuniyet Anketi

Akademik Personel Memnuniyet Anketi

İdari Personel Memnuniyet Anketi