18 Şubat 2021

Gösterim: 1133

Kılavuzlar-Rehberler

 

2020 Kurum ( Birim ) İç Değerlendirme Raporları Hazıralama Klavuzu ( Sürüm 2.1 ) 2021

Anekdot: Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun Yükseköğretim Kurumlarında Kurum İç Değerlendirme Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Yayımlamış Olduğu Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu ( Sürüm 2.1 - 2021) Dosyalar Başlığı Altında Paylaşılmıştır. Ayrıca Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun Sağlık Bilimleri Enstitüleri için ayrı bir kılavuz yayınlamıştır. Sözkonusu kılavuz aşağıda paylaşılmıştır.
********************
Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri ve Değerlendirme Rehberi 2020 
Anekdot: Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Eğitim İç Değerlendirme Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Yayımlamış Olduğu Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri ve Değerlendirme Rehberi Aşağıda Dosyalar Başlığı Altında Paylaşılmıştır.
********************
2019 Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu ( KİDR )
Anekdot: Kurum İç Değerlendirme Raporlarının Hazırlanmasında Temel Dayanak Olarak Kabul Edilen, Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun Hazırlamış Olduğu, 2019 Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu ( Sürüm 2.0 - 4.12.2019 ) Aşağıda Paylaşılmıştır.