Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2022

Gösterim: 7435

Kılavuzlar-Rehberler

2021 Kurum İç Değerlendirme RaporU (KİDR) Hazıralama Kılavuzu (Sürüm 3.0) 2022

Anekdot: Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun Yükseköğretim Kurumlarında Kurum İç Değerlendirme Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Yayımlamış Olduğu Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu ( Sürüm 3.0) Dosyalar Başlığı Altında Paylaşılmıştır.  

************************

 

2020 Kurum ( Birim ) İç Değerlendirme Raporları Hazıralama Kılavuzu ( Sürüm 2.1 ) 2021

Anekdot: Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun Yükseköğretim Kurumlarında Kurum İç Değerlendirme Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Yayımlamış Olduğu Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu ( Sürüm 2.1 - 2021) Dosyalar Başlığı Altında Paylaşılmıştır. Ayrıca Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun Sağlık Bilimleri Enstitüleri için ayrı bir kılavuz yayınlamıştır. Sözkonusu kılavuz aşağıda paylaşılmıştır.

********************

Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri ve Değerlendirme Rehberi 2020 

Anekdot: Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Eğitim İç Değerlendirme Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Yayımlamış Olduğu Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri ve Değerlendirme Rehberi Aşağıda Dosyalar Başlığı Altında Paylaşılmıştır.

********************

2019 Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu ( KİDR )

Anekdot: Kurum İç Değerlendirme Raporlarının Hazırlanmasında Temel Dayanak Olarak Kabul Edilen, Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun Hazırlamış Olduğu, 2019 Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu ( Sürüm 2.0 - 4.12.2019 ) Aşağıda Paylaşılmıştır.